personal2

Visie

Ieder kind is uniek en voor ieder kind geldt dat het zich bij de opvang veilig en geborgen moet kunnen voelen.

Om jonge kinderen in de meest kwetsbare periode van hun leven te begeleiden bij hun ontwikkeling is het belangrijk om oog te hebben voor hun behoeften.

Dit wil ik bereiken door hen een veilige en omgeving te bieden, waarin ook ruimte is voor voldoende vrijheid om zelfstandig te worden. Daarbij is het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten een vast onderdeel van het dagelijkse programma.

De kinderen moeten kunnen kennismaken met verschillende materialen, muziek, beweging en vooral heerlijk kunnen spelen. De groene tuin van “ 't Stalletje” is hier bijzonder geschikt voor. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (samen delen-samen spelen), troosten, maar ook voor het omgaan met en verzorgen van dieren zoals kippen, geitjes en varkentjes. De ouders zullen op een intensieve en transparante manier betrokken worden bij de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen.

Elke dag gaan wij naar buiten en vies worden is niet erg. 

De uitgebreide versie van het beleidsplan kunt u hier downloaden

Duurzaamheid

De wereld is niet alleen van ons maar ook van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten kinderen al op jonge leeftijd op een speelse en bij hun leeftijd passende manier bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld. Kennis van en respect voor de natuur, dieren en het milieu is heel belangrijk. Door de kinderen zoveel mogelijk te geven bij het hergebruik van materialen (recycling), gezond te eten, te proberen we deze duurzaamheid concreet vorm te geven, samen met het gebruik van materialen water, aarde en zand zijn ook onderdeel van natuurbeleving.

Wij willen de volgende afspraken nakomen
We zijn zuinig met onze spullen en proberen de kinderen op een, bij hun leeftijd passende manier, te maken met het begrip duurzaamheid. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen.
We scheiden, samen met de kinderen, ons afval en leren de hen aan geen rommel op straat te gooien. Alles wordt hergebruikt.
We kopen gezonde productengedeelte (bijvoorbeeld appelmoes of een verse groentesoep) en we hebben een natuurlijke tuin, de kinderen mogen meehelpen in de tuinen bij het verzorgen van de dieren.
We gaan zuinig om met water (voor het handen wassen hebben we een waterbesparende kraan) en energie (we doen het licht uit als we vertrekken en hangen de was zoveel mogelijk buiten.)plagen en namen lief zijn voor elkaar zijn we dat ook voor de dieren.

Dagprogramma

Een vaste dagindeling heeft effect op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Vaste patronen geven een veilig gevoel en die veiligheid hebben kinderen nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Tussen 07.30 en 09.00 uur worden de kinderen gebracht waarbij het kind persoonlijke aandacht krijgt van de leidster. In overleg zijn uiteraard ook andere tijden mogelijk. Daarna gaan we vrij spelen en aansluitend opruimen.

Rond 9.30 uur gaan kinderen aan tafel en er wordt fruit gegeten en thee/water gedronken. Daarna liedjes zingen of verhaaltjes vertellen en boekjes lezen.

Vervolgens is het tijd voor activiteiten en vooral voor buiten spelen.

Rond 11.30 uur wordt er geluncht (verse groentesoep en brood).

Slapen naar behoefte (door de hele dag heen)

Om 14.00 uur klein tussendoortje en thee, vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit.

Rond 16.00 uur gaan we aan tafel voor een rijstwafel, cracker/soepstengel en drinken we thee/water.

Daarna weer vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit.

Ophalen tussen 16.30 uur en 18.00 uur