personal2

Visie

Ieder kind is uniek en voor ieder kind geldt dat het zich bij de opvang veilig en geborgen moet kunnen voelen.

Om jonge kinderen in de meest kwetsbare periode van hun leven te begeleiden bij hun ontwikkeling is het belangrijk om oog te hebben voor hun individuele behoeften.

Dit wil 't Stalletje bereiken door hen een veilige en gestructureerde omgeving te bieden, waarin ook ruimte is voor voldoende vrijheid om zelfstandig te worden. Daarbij is het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten een vast onderdeel van het dagelijkse programma.

De kinderen moeten kunnen kennismaken met verschillende materialen, muziek, beweging en vooral heerlijk kunnen spelen. De groene tuin van  't Stalletje is hier bijzonder geschikt voor. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (samen delen-samen spelen), troosten, maar ook voor het omgaan met en verzorgen van dieren zoals kippen, geitjes en varkens. De ouders zullen op een intensieve en transparante manier betrokken worden bij de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen.

Iedere dag gaan wij naar buiten en vies worden is niet erg. Om dit te beperken dragen de kinderen laarzen en worden er bij het kinderdagverblijf regenbroeken aangetrokken. 

Wij spelen meer buiten en laten kinderen beleven hoe leuk dat is. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende groene buitenruimte. 

Het ervaren van de natuur via je zintuigen-speelt zowel binnen als buiten bij 't Stalletje een belangrijke rol. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsimpulsen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in stedelijke omgeving worden opgevangen. 

Wij bieden de kinderen iedere dag vers fruit, zelgemaakte groentensoep, een gezonde maaltijd en verantwoorde tussendoortjes. Als het weer het toelaat, eten wij lekker buiten!

De uitgebreide versie van het beleidsplan kunt u hier vinden: Pedagogisch_beleid_t_Stalletje_juni_2023.pdf

Duurzaamheid

De wereld is niet alleen van ons maar ook van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten kinderen al op jonge leeftijd op een speelse en bij hun leeftijd passende manier bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld. Kennis van en respect voor natuur, dier en het milieu is heel belangrijk. Door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het hergebruik van materialen (recycling), gezond te eten en het scheppen van een omgeving met veel groen, proberen we deze duurzaamheid concreet vorm te geven, evenals door het bieden van veel ruimte en mogelijkheden om te spelen met water, aarde en zand als belangrijk onderdeel van natuurbeleving.

Wij willen de volgende afspraken nakomen
We zijn zuinig met onze spullen en proberen de kinderen op een, bij hun leeftijd passende manier vertrouwd te maken met het begrip duurzaamheid. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen.

We scheiden, samen met de kinderen, ons afval en leren hen aan geen rommel op straat te gooien. Alles wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Restjes van het eten gaan naar de dieren. Plastic, papier en glas wordt gescheiden. Gebruikte koffie en thee komt in de moestuin terecht. Ook proberen wij veel te recycleren. Wij gebruiken verpakkingsmaterialen of andere restmaterialen om te spelen en te knutselen. 

We kopen gezonde producten, die gedeeltelijk biologisch zijn. Soms eten we uit eigen moestuin. Daarnaast hebben we een natuurlijke tuin. De kinderen mogen meehelpen in de tuinen en bij het verzorgen van de dieren.    

We gaan zuinig om met water (voor het handen wassen hebben we een waterbesparende kraan) en energie (we doen het licht uit als we vertrekken, deuren en ramen laten wij bij koude weer dicht en luchten wij alleen als het nodig is en hangen de was zoveel mogelijk buiten). Wij wekken eigen duurzame energie op door zonnepanelen. Alle lampjes zijn voorzien van ledverlichting. Bovendien is onze opvang nieuw, goed geïsoleerd en voorzien van tripl glas. 

De kinderen wordt geleerd om geen andere kindjes pijn te doen of te plagen.  En behalve lief zijn voor elkaar zijn we dat ook voor de dieren.

Iedere dag gaan de kinderen naar buiten om te spelen, ook bij slecht weer!

Dagprogramma

Een vaste dagindeling heeft effect op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Vaste patronen geven een veilig gevoel en die veiligheid hebben kinderen nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Tussen 07.30 en 09.00 uur worden de kinderen gebracht waarbij het kind persoonlijke aandacht krijgt van de leidster. In overleg zijn uiteraard ook andere tijden mogelijk. Daarna gaan we vrij spelen en aansluitend opruimen.

Rond 9.30 uur gaan kinderen aan tafel en er wordt fruit gegeten en thee/water gedronken. Daarna liedjes zingen of verhaaltjes vertellen en boekjes lezen.

Vervolgens is het tijd voor activiteiten en vooral voor buiten spelen.

Rond 11.30 uur wordt er geluncht (verse groentesoep en brood).

Slapen naar behoefte (door de hele dag heen)

Om 14.00 uur klein tussendoortje en thee, vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit.

Rond 16.00 uur gaan we aan tafel voor een rijstwafel, cracker/soepstengel en drinken we thee/water.

Daarna weer vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit.

Ophalen tussen 16.30 uur en 18.00 uur